Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe: „Dostawa oprogramowania do backupu środowiska wirtualnego oraz szkolenie dla dwóch administratorów w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

Załączniki