Wersja obowiązująca z dnia

Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku
  Placówka w Grabinku prowadzi następującą dokumentację:
  • ewidencję wychowanków,
  • dokumentację osobistą wychowanków,w tym sprawy meldunkowe,szkolne,lekarskie.
  • regulamin organizacyjny placówki.

Zasady udostępniania:
Dokumentacja osobista wychowanków objęta jest tajemnicą i udostępniana może być jedynie dla podjęcia działań terapeutycznych lub innych,mających na celu dobro dziecka lub za zgodą sądu.