Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Morągu

Dokumentacja prowadzona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Morągu
 Poradnia prowadzi:
  1. Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
  2. Dokumentację badań,
  3. Dzienniki (księgę) indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
  4. Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady udostępniania: 
Wyniki badań indywidualnych objęte są tajemnicą. Mogą być udostępniane za zgodą rodziców.