Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Reszki w gminie Ostróda, zgodnie z projektem modernizacji i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego

Załączniki