Wersja obowiązująca z dnia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostródzie
Poradnia prowadzi następujące rejestry i archiwa:
  • skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,
  • dokumentację badań,
  • dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;
  • inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady udostępniania:
Dokumentacja dotycząca badań jest przechowywana przez okres 10 lat. Wyniki badań indywidualnych objęte są tajemnicą. Mogą być udostępnione innym Poradniom Psychologiczno- Pedagogicznym za zgodą rodziców.
Dokumentacja indywidualna jest również udostępniana Sądowi na jego wniosek, również bez zgody rodziców.
Pozostałe informacje, nie zawierające danych osobowych, są udostępniane na wniosek zainteresowanych bez zbędnej zwłoki (tj. w terminie do 10 dni).