Wersja obowiązująca z dnia

Decyzja o zmianie koncesji na wydobywanie drogą odkrywkową kopaliny ze złoża „BRAMKA WSCHÓD IX” w miejscowości Bramka, gm. Morąg

Załączniki