Wersja obowiązująca z dnia

Świetlica Terapeutyczna

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Świetlicę Terapętyczną
Świetlica prowadzi następujące rejestry i archiwa:
  • księga ewidencji wychowanków,
  • dzienniki zajęć,
  • karty uczestników stałych zajęć i karty pobytu dziecka,
  • inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentacja Świetlicy archiwizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.