Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

Rejestry , ewidencje i archiwa prowadzone  przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

 Rejestry  Zespołu Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica:
 • rejestr świadectw szkolnych,
 • rejestr duplikatów dokumentów,
 • rejestr legitymacji szkolnych,
 • rejestr zaświadczeń uczniowskich,
 • rejestr delegacji,
 • rejestr legitymacji pracowniczych,
 • rejestr legitymacji ubezpieczeniowych pracowników,
 • rejestr świadectw pracy,
 • rejestr zaświadczeń pracowniczych.
 Archiwum szkolne zawiera:
 • Arkusze ocen uczniów za okres 1.09.1946 r. do 31.08.2002 r.,
 • Akta pracowników ubyłych od 1946 r. do chwili obecnej,
 • Dokumenty wynagrodzeń pracowniczych od 1975 roku do chwili obecnej
 • Dokumenty księgowe od 1.01.1997 r. do 31.12.2002 r.
 • Prowadzona jest ewidencja zasobów archiwalnych