Wersja obowiązująca z dnia

Plan kontroli na 2023 rok

AN.1711.26.2023

PLAN KONTROLI NA 2023 ROK

zmiana 20.09.2023r.

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Termin

Uwagi

1

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.

kontrola gospodarki finansowej
za rok 2022

Marzec

AWK

2

 Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie
OREW / NSSPDP

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2022

Marzec

AWK

3

TPD Morąg ŚDS w Morągu

Kontrola  wykorzystania dotacji za rok 2022

Kwiecień

AWK

4

 TPD Morąg ŚDS w Łukcie

Kontrola  wykorzystania dotacji za rok 2022

Kwiecień

AWK

5

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Kwiecień/ Maj

AWK

6

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie

OREW / NSSPDP

Kontrola pobrania i i wykorzystania dotacji za rok 2022

Maj

AWK/OKS

7

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie

kontrola gospodarki finansowej
za rok 2022

Maj

AWK

8

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Czerwiec

AWK

9

LO Nr 1 im Jana  Barzyńskiego w Ostródzie

Kontrola gospodarki finansowej za 2022

Lipiec /Sierpień

AWK

10

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli wydanych w 2022

Sierpień

AWK

11

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Im. Św. Dominika Savio W Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2022

 Wrzesień/Październik  

AWK /OKS

12

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

 Październik

AWK

13

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie-Szkoły SMS w Ostródzie

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2022

Listopad

AWK/OKS

14

Pascal  Szkoła  w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania
m-c XII 2019
dotacji za rok 2020/2021/2022

Listopad  / Grudzień

AWK/OKS

15

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Grudzień

AWK

Ostróda dn. 20.09.2023 r.