Wersja obowiązująca z dnia

Decyzja Nr 60/2023 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę farmy fotowoltaicznej PV Drynki do mocy 0,61 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 7/8 obręb Drynki, gm. Małdyty – etap I

Załączniki