Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

Archiwa prowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

 W szkole znajduje się archiwum. W jego zasobach są:
 • arkusze ocen,
 • ZSZ Działdowo z lat 1933 - 1939, 1947 -1954,
 • Ośrodek Szkolenia Więźniów z lat 1957 - 1959,
 • ZSZ przyzakładowa M.F.U.G "MAFAG" w Morągu z lat 1988 - 1993,
 • Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Budowlana z lat 1980 -1988,
 • ZSZ w Morągu od 1951r. do chwili obecnej,
 • TPD trzyletnie na podbudowie ZSZ od 1972r. do chwili obecnej,
 • TPD pięcioletnie na podbudowie szkoły podstawowej od 1992r do chwili obecnej,
 • TPD dla dorosłych z lat 1989 - 2001,
 • Liceum Zawodowego w zawodzie sprzedawca od 1998r. do chwili obecnej,
 • Liceum Ogólnokształcące od 1997 do chwili obecnej,
 • akta osobowe od 1947 roku do chwili obecnej (B -50),
 • protokoły egzaminu dojrzałości od 1974 roku do chwili obecnej,
 • wykazy uczniów od 1973 roku do chwili obecnej (B - 50),
 • księgi ewidencji uczniów dla poszczególnych typów szkół.