Wersja nieobowiązująca z dnia

Powiatowy Urząd Pracy

Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy
Rejestry Działu Ewidencji i świadczeń
Rejestr wydanych  zaświadczeń o okresach pobierania zasiłków i stypendiów  (art.30 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu 
i  przeciwdziałaniu  bezrobociu).

Rejestry Działu Instrumentów Rynku Pracy
1. Rejestr zwolnień grupowych
2. Rejestr osób aktywnie poszukujących pracy
3. Rejestr złożonych wniosków o pożyczki
4. Rejestr pożyczek na działalność gospodarczą
5. Rejestr pożyczek na utworzenie dodatkowych miejsc pracy
6. Rejestr ofert w sprawie organizacji prac interwencyjnych
7. Rejestr zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
8. Rejestr ofert w sprawie organizacji robót publicznych
9. Rejestr zatrudnienia w ramach robót publicznych
10. Rejestr absolwentów skierowanych na staż i umowę absolwencką
11. Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych
12. Rejestr porad zawodowych indywidualnych i grupowych
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu z 18 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 106 z póź. zm.)
2. Zarządzenie nr 15/2000 i nr 16/2000 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie rozbudowania
    jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.