Wersja obowiązująca z dnia

Zarząd Dróg Powiatowych

Ewidencje prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie prowadzi:
  • ewidencję dróg
  • ewidencję obiektów mostowych
Ewidencja dróg oraz obiektów mostowych prowadzona jest w Dziale Utrzymania Dróg i Mostów Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.
Podstawa prawna:
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. z 2000r. nr 32 poz. 393 ze zm.)
Zasady udostępniania
Informacje zawarte w w/w ewidencjach udostępniane są na wniosek w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda, tel. 646-24-14.