Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
  1. ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa
podstawa prawna:
art. 23 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r.  Nr 46 poz. 543 z póź. zm.).
zasady udostępniania danych:
  • dane zawarte w ewidencji udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób. 
  1. ewidencja nieruchomości stanowiących zasób mienia powiatu
podstawa prawna:
art. 25 b.  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r.  Nr 46 poz. 543 z póź. zm.).
zasady udostępniania danych:
  • dane zawarte w ewidencji udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.