Wersja obowiązująca z dnia

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Grobis

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostróda
tel. +48 89 642 98 40
e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl