Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Rejestry prowadzone przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny
1) rejestr Umów dotyczących zamówień publicznych oraz   nadzorów inwestorskich i wykonania dokumentacji
podstawa prawna:          
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r    w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
( Dz. U z 1998r Nr.160 poz.1074 z póź. zm.)
   
 
Zasady udostępniania danych:
- dane zawarte w ewidencji udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na  pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.        

2) Rejestr zamówień publicznych, odwołań i protestów
podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r  w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
(Dz. U z 1998r Nr160  poz.1074 z póź.zm.)
     

Zasady udostępniania danych:
- dane zawarte w ewidencji udostępniane są bez ograniczeń i niezwłocznie, na  pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.        

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.