Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr

Rejestry prowadzone przez Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr

 

 1. rejestr skarg i wniosków


podstawa prawna:
§ 21 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz.1074).

Zasady udostępniania danych:

 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są organom kontrolnym, upoważnionym do nadzoru i kontroli przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz  na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób,
 1. rejestr zarządzeń Starosty

podstawa prawna:
§ 21 ust.1 pkt 3 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz.1074).

Zasady udostępniania danych:

 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
 1. rejestr uchwał Rady Powiatu

podstawa prawna:
§ 49 ust 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz.1074).

Zasady udostępniania danych:

 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
 1. rejestr uchwał Zarządu Powiatu

podstawa prawna:
§ 49 ust 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz.1074).

Zasady udostępniania danych:

 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
 1. rejestr wniosków i opinii komisji  Rady Powiatu

podstawa prawna:
§ 49 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz.U. nr 160, poz.1074)

Zasady udostępniania danych:

 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.
 1. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

podstawa prawna
§ 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezessa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160,poz. 1074)

Zasady udostępniania danych:

 • dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób. 

Archiwum zakładowe

Starostwo Powiatowe w Ostródzie  jest w posiadaniu akt:

 

 1. Z zakresu budownictwa
  Pozwolenia na budowę
  • gmina Ostróda lata 1985 – 1998
  • gmina Miłomłyn  lata 1985 – 1998
  • gmina Łukta lata 1985 - 1998
  • gmina Dąbrówno lata 1985 - 1998
  • gmina Grunwald lata 1985 - 1998
  • gmina Morąg lata 1989 – 1998
  • gmina Miłakowo lata 1989 – 1998
  • gmina Małdyty lata 1989 – 1998
  • gmina Zalewo lata 1989 – 1998

  Zgłoszenie i przyjęcia obiektów do użytkowania

  • miasto Ostróda lata 1993 - 1998
  • gmina Ostróda lata 1987 - 1998
  • gmina Miłomłyn  lata 1986 - 1988
  • gmina Łukta lata 1991 - 1998
  • gmina Dąbrówno lata 1985 - 1998
  • gmina Grunwald  lata 1986 - 1998
  • gmina Morąg lata 1989 - 1998
  • gmina Miłakowo lata 1989 - 1998
  • gmina Małdyty lata 1989 - 1998
  • gmina Zalewo lata 1989 - 1998
 2. Akta osobowe pracowników zwolnionych, zatrudnionych od 27 sierpnia 1990r. do 31 grudnia 1998r. w Urzędzie Rejonowym w Ostródzie i w Urzędzie Rejonowym w Morągu.
 3. Inna dokumentacja związana z wykonywaniem zadań przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Ostródzie od 1999 roku.


Akta są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pok. nr 218).

Opłaty:
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe w sprawach dotyczących akt osobowych.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna:
W sprawach osobowych Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 12, tel. 089 642 98 20), w sprawach budowlanych Wydział Budownictwa i Architektury ( pok. Nr 335, tel. 642 98 18) poniedziałek - czwartek w godz. od 7:00 do 15:00 w piątek 8:00 - 16:00

Tryb odwoławczy:
Brak.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 38, póz. 173 z póżn. zm. ).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, póz. 1074 z póżn. zm.).