Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Budownictwa i Architektury

Rejestry prowadzone przez Wydział Budownictwa i Architektury

  1. Rejestr wniosków i pozwoleń na budowę
  2. Rejestr wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  3. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  4. Rejestr wydanych dzienników budowy

Zasady udostępniania danych:

  • dane z rejestru udostępnia się na pisemny wniosek o dostępie do informacji publicznej.