Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Komunikacji i Transportu

Ewidencje prowadzone przez Wydział Komunikacji i Transportu
1.  Ewidencja kierowców
Podstawa prawna:
Art.100 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515), § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 150 poz. 1680)
W ewidencji kierowców zamieszczone są informacje, dotyczące wydanych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy oraz informacje na temat ograniczeń uprawnień do kierowania, tj. zatrzymanych, cofniętych uprawnieniach jak również zakazach, orzeczonych przez sądy.   
Zasady udostępniania:
Udostępnianie danych następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
2.  Ewidencja pojazdów
Podstawa prawna:
Art. 100 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515)
W ewidencji pojazdów zamieszczone są informacje o zarejestrowanych pojazdach, wyrejestrowanych pojazdach, zatrzymanych dowodach rejestracyjnych.
Zasady udostępniania:
Udostępnianie danych następuje na podstawie art. 100 C ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515)
3.  Ewidencja instruktorów
Podstawa prawna:
Art. 106 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515),
Ewidencja zawiera informacje na temat osób uprawnionych do szkolenia przyszłych kierowców.
4.  Ewidencja wydanych kart pojazdów
Podstawa prawna:
§ 8 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 1999 Nr 59 poz. 633)
Ewidencja zawiera informacje o wydanych kartach pojazdów.
Oddział Komunikacji i Transportu prowadzi odrębną ewidencję kierowców, pojazdów i wydanych kart pojazdów.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.