Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii

Kontakt adresowy:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie – Wydział Geodezji i Kartografii
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
oraz
Starostwo Powiatowe w Ostródzie – Zamiejscowy Oddział w Morągu
14-300 Morąg, ul. 11-go Listopada 9

Kontakt e-mail: odgk.ostroda@powiat.ostroda.pl
– dla części ostródzkiej kartografia@powiat.ostroda.pl
oraz odgk.morag@powiat.ostroda.pl - dla części morąskiej
Kontakt tel./fax Ostróda (89) 642-98-05 oraz Morąg (89) 757-21-82

I. Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy:

 

1. Prowadzenie i aktualizacja baz danych:  BSOG, BDOT 500, GESUT, EGiB,

2. Gromadzenie i udostępnianie danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenie baz danych dotyczących uzgodnionych projektów,
4. Zatwierdzanie projektów, zakładanie osnów szczegółowych oraz prowadzenie baz danych osnów szczegółowych BSOG,
5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
6. Udostępnianie gminom powiatu ostródzkiego baz danych,
7. Umożliwianie branżom i innym jednostkom dostęp do baz danych.
8. Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
9. Kontrola i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
10. Przyjmowanie zleceń i wydawanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
11. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych co do ich zgodności z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tych wykonawców do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
12.Naliczanie opłat za: czynności geodezyjne i kartograficzne, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz za udzielanie informacji z zasobu,
13. Współdziałanie z organami administracji publicznej i innymi podmiotami współtworzącymi system w zakresie gromadzenia aktualizowania i udostępniania danych informacji o terenie.
14. Sporządzanie sprawozdań dotyczących stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
15.Wyłączanie materiałów geodezyjno-kartograficznych z zasobu oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego.
16. Archiwizacja i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych.

II. Zakres działania i obsługi

Wydział Geodezji i Kartografii w Ostródzie obsługuje następujące miasta i gminy powiatu ostródzkiego:
- miasta: Ostróda i Miłomłyn
- gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn i Ostróda
W skład Wydziału wchodzi Oddział w Morągu, który obsługuje następujące miasta i gminy powiatu ostródzkiego:
- miasta: Morąg i Miłakowo
- gminy: Morąg, Małdyty i Miłakowo

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.