Wersja nieobowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Marzena Skuratko - Wacławek (rozwiazanie stosunku pracy) - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Anonimizacji danych osobowych dokonano na podstawie:

  • ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 2)
  • ustawy o samorządzie powiatowym (art. 25d ust. 1)

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.