Wersja obowiązująca z dnia

Komunikat Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawie przyjmowania wniosków m.in. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Morągu nie przyjmuje wniosków dotyczących kompetencji Wydziału Budownictwa i Architektury, zatem w sprawach m.in. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych itp., wypełnione wnioski wraz załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 133 tel. 89 642-98-00. Zmiany mają na celu zachowanie terminowości załatwienia spraw, tel. kontaktowy do Wydziału (89) 642-98-18, 642-98-36