Wersja obowiązująca z dnia

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości

Warunki płatności zawarte są w akcie notarialnym.

  • udzielanie informacji na temat wielkości wpłat, - pokój nr 229, Pani Grażyna Sokołowska,
  • wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Starostwa w Ostródzie (pokój nr 106, Pani Ilona Szewczyk), w Morągu (pokój nr 2, Pani Dorota Sidor) lub na rachunek bankowy (informacje o numerach kont można uzyskać pod nr telefonu 0-89 642-98-11),