Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Finansowy
Wersja z dnia nieobowiązująca

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opłaty uiszcza się według warunków zawartych w decyzjach, które są wydawane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wniesienie opłaty po uzgodnionym terminie zobowiązuje do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. W przypadku nie uiszczenia stosownej opłaty w procesie windykacyjnym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

· udzielanie informacji na temat wielkości powyższych opłat, - pokój nr 229, Pani Grażyna Sokołowska,
· wpłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Starostwa w Ostródzie (pokój nr 106, Pani Ilona Szewczyk), w Morągu (pokój nr 2,Pani Dorota Sidor) lub na rachunek bankowy (informacje o numerach kont można uzyskać pod nr telefonu 089 642-98-11),