Wersja obowiązująca z dnia

Plan działania Starostwa Powiatowego w Ostródzie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022

Załączniki