Wersja obowiązująca z dnia

Mienie Powiatu Ostródzkiego - stan na 31.12.2020

MIENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1242 działek o łącznej powierzchni 1059,8224 ha -  wykaz stanowi załącznik Nr 1 (kliknij aby pobrać),  w tym:

  • 72 działki o łącznej powierzchni 39,8869 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 2 (kliknij aby pobrać),
  • 85 działek o łącznej powierzchni 55,5055 ha stanowi nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu, w tym siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane,  nieruchomości wydzierżawione, przekazane w użyczenie, w użytkowanie wieczyste,  przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali mieszkalnych - wykaz stanowi załącznik Nr 3 (kliknij aby pobrać),  
  • 1085 działek o łącznej powierzchni 964,9323 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

 Powiat Ostródzki na dzień 31 grudnia 2020 r. był  właścicielem 13 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4 (kliknij aby pobrać).