Udzielanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną (z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego) lub fizyczną

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wersja z dnia

Udzielanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną (z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego) lub fizyczną

Udzielanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną (z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego) lub fizyczną

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawierający:
  • oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania,
  • wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki (dotyczy osoby prawnej),
  • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy),
  • określenie zawodów, w których szkoła będzie kształcić,
  • określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę (w przypadku szkoły specjalnej),
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych,
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzających imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
 3. Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki;
 4. Projekt statutu szkoły lub placówki;
 5. Opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie szkoła lub placówka, i najbliższym jego otoczeniu;
 6. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce, wraz z informacją i ich kwalifikacjach;
 7. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 8. Zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych. 


Opłaty:
brak

Miejsce złożenia dokumentów: 
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 133 (parter)

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pok. 302, 304, tel. 642-98-19 i 642-98-30

Tryb odwoławczy: 
Od wydanej decyzji wnioskodawcy służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Informacje dodatkowe:
Wniosek o udzielenie zezwolenia wraz z kompletem niezbędnych dokumentów powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.
Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Podstawa prawna:
art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.).