Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wersja z dnia

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Wymagane dokumenty:

 1. W przypadku nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności:
  • dokumenty, jak przy ubieganiu się o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.),
 2. pozytywna opinia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty;
 3. W przypadku nadania uprawnień szkoły publicznej szkole już funkcjonującej:
  • wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
  • pozytywna opinia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.


Opłaty:
brak.

Miejsce złożenia dokumentów: 
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 133 (parter)

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie, tel. 0-89 642-98-30, 642-98-19; pok. Nr 304, 302.

Tryb odwoławczy: 
Od wydanej decyzji wnioskodawcy służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Ulgi:
brak.

Podstawa prawna:
art. 82 ust. 2 pkt 6, art. 82 ust. 2a oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.),