Wersja obowiązująca z dnia

Plan kontroli na 2022 rok

AN.1711.32.2022

PLAN KONTROLI NA 2022 ROK

po zmianie z dnia 2 listopada 2022

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Termin

Uwagi

1

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska z siedzibą w Warszawie- DPS Szyldak

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2021

-weryfikacja kosztu pobytu-

Luty

AWK

2

Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski -DPS Molza

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2021

-weryfikacja kosztu pobytu-

Luty

AWK

3

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin ul. Żeromskiego 19

14-300 Morąg Dom Dziecka w Morągu Promyk

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2021

-weryfikacja kosztu utrzymania wychowanka-

Luty/Marzec

AWK

4

Dom Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2021

-weryfikacja kosztu utrzymania wychowanka-

Luty /Marzec

AWK

5

TPD Morąg ŚDS w Morągu

Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń 

Kwiecień

AWK

6

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2021

Kwiecień

AWK/OKS

7

TPD Morąg ŚDS Łukta

Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2021

Maj

AWK

8

 Szkoły SMS w Ostródzie

Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2021

Maj/ Czerwiec

AWK/OKS

9

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Czerwiec /Lipiec

AWK

10

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i - PPP  w Morągu

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

za rok 2021

Czerwiec/Lipiec

AWK

11

Poradnia Psychologiczno  - Pedagogiczna w Ostródzie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

za rok 2021

Wrzesień

AWK

12

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

za rok 2021

Październik/listopad

AWK

13

Zespół Szkół Zawodowych  im. St. Staszica i CKU

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

za rok 2021

Listopad

AWK

14

Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

za rok 2021

Listopad/Grudzień

AWK

14

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty

Grudzień

AWK

Ostróda dn. 02.11.2022 r.