Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wersja z dnia nieobowiązująca

Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

1. Wydawanie skierowań do:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Ostródzie
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie

2. Kierowanie dzieci i młodzieży do innych powiatów, w celu umieszczenia w Ośrodkach, których brak jest na terenie Powiatu Ostródzkiego (np. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci słabowidzących lub niesłyszących)

Wymagane dokumenty:
- wniosek rodziców lub opiekunów prawnych (w tym przypadku należy również dołączyć odpis orzeczenia sądu rodzinnego o wskazaniu opiekuna prawnego),
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opłaty: 
brak.

Miejsce złożenia wniosku: 
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 133 (parter) 

Termin załatwienia sprawy: 
do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie (tel. 89/ 642 98 30, pok. 304)

Ulgi: 
brak.

Podstawa prawna:
art. 71 b ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072).