Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - dz. nr 146/5 o pow. 0,5723 ha

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - dz. nr 146/5 o pow. 0,5723 ha

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( tj.:  Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami)

Zarząd Powiatu w Ostródzie
podaje do publicznej wiadomości

informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie  niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego

Położenie nieruchomości

MIASTO  OSTRÓDA , obręb Nr 8

ul. Tadeusza Kościuszki 2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

księga wieczysta Nr EL1O/00032663/1

działka numer 146/5 o pow. 0,5723 ha,

nieruchomość zabudowana

Opis przedmiotu najmu

przedmiotem użyczenia są cztery pomieszczenia o łącznej powierzchni 52,98m2 usytuowane na II piętrze  budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 

Czas trwania umowy

umowa zostanie zawarta na czas oznaczony

- od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku

Wysokość opłaty

bezpłatne użytkowanie

Informacja o przeznaczeniu przedmiotu najmu

z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

Biorący do używania

Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Biorący do używania zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem przedmiotu użyczenia.
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości,  na okres 21 dni,  poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy  ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej:  www.bip.powiat.ostroda.pl   

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr telefonu 89- 642 98 34


                                    
STAROSTA
Andrzej Wiczkowski