Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 z późn.zm.) , w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945), art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22 a, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm. ) Zarząd Powiatu w Ostródzie uchwala, co następuje: ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2022 roku 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Ostródzkim.  

Załączniki