Wersja obowiązująca z dnia

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Ostródzie i w jednostkach organizacyjnych powiatu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze pracowników samorządowych zatrudnionych w  Starostwie Powiatowym w Ostródzie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszczane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).
Przeprowadzenie naboru nie dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, orza pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach:

  • doradców i asystentów,
  • pomocniczych i obsługi.