Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Konsultacje społeczne
Wersja z dnia nieobowiązująca

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”


Zarząd Powiatu w Ostródzie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

 1. Przedmiot i cel konsultacji: 
  Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok. 
 2. Forma konsultacji: 
  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 
  1. publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.ostroda.pl, 
  2. publikacji projektu na stronie internetowej Powiatu Ostródzkiego www.powiat.ostroda.pl  
  3. umieszczenia na tablicy informacyjnej w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.  
 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 
  Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 października 2021 roku do dnia 16 października 2021 roku na adres poczty elektronicznej: a.rosloniec@powiat.ostroda.pl lub poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Ostródzie,  ul. Jana III Sobieskiego 5 ,14-100 Ostróda ( liczy się data wpływu). 
 4. Podmioty i osoby uprawnione do konsultacji: 
  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  
  Aleksandra Rosłoniec, tel. 89 642-98-52, adres email: a.rosloniec@powiat.ostroda.pl  

  
Starosta Ostródzki  
Andrzej Wiczkowski  

Załączniki