Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o klauzurach informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach zadań realizowanych przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Ostródzie dostępne są w zakładce: "Poradnik interesanta", po wejściu w zakładkę wybranego Wydziału, wyświetlonego w rozwiniętej liście