Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
112-12-200363/69/20032003-12-12Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
228-02-201791/284/201789/281/2017Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
311-12-201770/2017mieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”Zarządzenia StarostyObowiązujący
412-09-201738/2017„Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ S.A. w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego.”Zarządzenia StarostyObowiązujący
520-05-200318/2003Na podstawie art. 10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515)Zarządzenia StarostyObowiązujący
628-11-20181/1/2018powierzenia czynności kierownika zamawiającego w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat OstródzkiUchwały Zarządu PowiatuUnieważniony
709-02-2005127/191/2005 sprawie dzierżawy nieruchomości mienia powiatuUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
830-10-2018XL/303/2018sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuUchwały Rady PowiatuObowiązujący
909-07-2021XXI/212/2021sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady PowiatuUnieważniony
1024-01-20078/18/2007sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w OstródzieUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1108-09-2005156/258/2005 sprawie powierzenia czynności w postępowaniach o zamówienia publiczneUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1227-04-2005138/222/2005sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia regulaminu jej pracyUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1329-12-202194/2021sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Ostródzkim w 2022 rokuZarządzenia StarostyUnieważniony
1430-05-202251/2022sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Powiecie OstródzkimZarządzenia StarostyObowiązujący
1522-04-201017/2010sprawie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu Zarządzenia StarostyObowiązujący
1621-10-202169/2021sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie, z siedzibą na ul. Olsztyńskiej 9a na rok szkolny 2021/2022Zarządzenia StarostyObowiązujący
1712-12-2022116/2022sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Powiatu Ostródzkiego na 2023 rokZarządzenia StarostyObowiązujący
1809-07-202059/190/2020Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w ŁukcieUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
1926-01-2023180/578/2023Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 1,2,3 na realizację zadań publicznych w 2023 roku.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
2009-07-202059/196/2020Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowejUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 5,519 rekordów.