Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Komunikat związany z zawieszeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.),
Starosta Ostródzki informuje o:

zawieszeniu udzielania porad prawnych bezpośrednio w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w okresie 

od 14 października 2020 r. do odwołania 

Po tym okresie, w przypadku ustania zagrożenia, dyżury w punktach zostaną wznowione i będą pełnione zgodnie z harmonogramem. 

W związku z rozwijającą się stale sytuacją epidemiologiczną, prosimy jednak o śledzenie  informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, umieszczanych na bieżąco na stronie BIP i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Jednocześnie informuję o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (np. telefon, e-mail) 

W myśl wprowadzonego na podstawie art. 28a przepisu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 z późn.zm.), beneficjent chcący skorzystać z nieodpłatnej pomocy nie musi wysłać wniosku – zgłoszenia porady na odległość ani oświadczenia. Wystarczy, że osoba uprawniona rejestrując się na wizytę w treści wiadomości zgłosi chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, poda swoje inicjały, numer telefonu lub adres mailowy oraz określi preferowany środek komunikacji na odległość. 

 

Starosta
Andrzej Wiczkowski