Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212020-07-0959/191/ 2020Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości mienia powiatuObowiązujący
222018-01-2915/2018Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznejObowiązujący
232020-07-0959/195/2020Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Obowiązujący
242018-06-1555/2018Uchwała w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 26/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” w projekcie „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura kształcenia ogólnokształcącego, na podstawie umowy nr RPWM.09.03.04-28-0008/17Obowiązujący
252018-12-316/15/2018Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w OstródzieUnieważniony
262018-05-23144/454/2018Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w OstródzieUnieważniony
272012-06-1559/180/2012Uchylająca uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia powiatu.Obowiązujący
282015-09-1533/99/2015uchylająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w OstródzieObowiązujący
292015-04-0314/48/2015Uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia powiatu.Obowiązujący
302013-12-3149/2013uchylające zarządzenia Starosty OstródzkiegoObowiązujący
Strona 3 z 484