Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212021-01-2282/291/2021w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotychObowiązujący
222021-01-2282/290/2021w sprawie zorganizowania przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność PowiatuObowiązujący
232021-01-2282/289/2021w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostródzki oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 rokuObowiązujący
242021-01-2282/288/2021w sprawie zatwierdzenia planów pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu na 2021 rokObowiązujący
252021-01-2282/287/2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w OstródzieObowiązujący
262021-01-2210/2021w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2021”Obowiązujący
272021-01-219/2021w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, z siedzibą na ul. Sportowej 1 na rok szkolny 2020/2021Obowiązujący
282021-01-218/2021w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Ostródzki na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ).Obowiązujący
292021-01-217/2021w sprawie Regulaminu funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej, Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w OstródzieUnieważniony
302021-01-216/2021w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.Obowiązujący
Strona 3 z 481