Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oświadczenia majątkowe: Inne

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Oświadczenia majątkowe - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej SA za 2015 rok

  • Krzysztof Sawicki - Prezes Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej S.A.
  • Janusz Boniecki (03.02.2016r.) - Prezes Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej S.A.
  • Janusz Boniecki (27.04.2016r.) - Prezes Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej S.A

 
Anonimizacji danych osobowych dokonano na podstawie:

  • ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 2)
  • ustawy o samorządzie powiatowym (art. 25d ust. 1)