Wersja nieobowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Brodiuk Włodzimierz
Brzozowski Stanisław
Dąbrowski Olgierd
Dziubińska Elżbieta
Kastrau Grzegorz
Kierozalski Grzegorz
Łaszkowska Wanda
Markowski Mirosław
Munje Artur
Orłowski Tomasz
Orzechowski Stanisław
Ostas Grażyna
Paliński Wojciech
Pec Cezary
Smolak Antoni
Struk Dariusz
Szczurowska Ewa
Waszczyszyn Andrzej
Zabłocki Zbigniew
 

Anonimizacji danych osobowych dokonano na podstawie:

  • ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 2)
  • ustawy o samorządzie powiatowym (art. 25d ust. 1)