Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o dniu wolnym od pracy

Informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 r. jest dniem wolnym od pracy dla Pracowników:

  1. Starostwa Powiatowego w Ostródzie
  2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
  3. Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie