Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
131Informacje,konkursy, ogłoszeniaPlan kontroli na 2021 rokMateusz Kastrau2021-02-02 13:50:05
132Akty prawnew sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2021Mateusz Kastrau2021-02-02 12:42:29
133Akty prawnew sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035Mateusz Kastrau2021-02-02 12:42:14
134Informacje,konkursy, ogłoszeniaWykaz telefonówMateusz Kastrau2021-02-02 11:16:37
135Informacje,konkursy, ogłoszeniaRejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie oraz Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Mateusz Kastrau2021-02-02 09:16:54
136Akty prawnew sprawie powołania Komisji KonkursowejMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:18
137Akty prawnew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 rokuMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:17
138Akty prawnew sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu jej pracy w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat OstródzkiMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:15
139Akty prawnew sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotychMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:14
140Akty prawnew sprawie zorganizowania przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność PowiatuMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:12
Strona 14 z 758