Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
101Akty prawnew sprawie powołania Komisji KonkursowejMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:18
102Akty prawnew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 rokuMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:17
103Akty prawnew sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu jej pracy w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat OstródzkiMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:15
104Akty prawnew sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotychMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:14
105Akty prawnew sprawie zorganizowania przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność PowiatuMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:12
106Akty prawnew sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostródzki oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 rokuMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:10
107Akty prawnew sprawie zatwierdzenia planów pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu na 2021 rokMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:07
108Akty prawnezmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w OstródzieMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:04
109Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo dz. nr. 644/9Marek Jastrzębski2021-02-01 13:58:57
110Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo dz. nr. 644/7Marek Jastrzębski2021-02-01 13:58:14
Strona 11 z 755