ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-16 2018-11-22 10:00:00 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik" ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 270.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 918.7 KiB)
 • Zał. nr 1a-1g do siwz (ZIP, 451.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - JEDZ (XML, 120.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - JEDZ (PDF, 81.9 KiB)
 • Zał. nr 3 - projekt umowy (DOC, 237 KiB)
 • Zał. nr 4a - 4g do siwz - karty techniczne (ZIP, 411.6 KiB)
2 2018-09-14 2018-10-23 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 246.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 400.5 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 173 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz (ZIP, 235.1 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (DOCX, 45.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 184.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 102.9 KiB)
 • Egz. zamienny - Zał nr 3a do siwz - projekt umowy do cz. 1 (DOC, 276 KiB)
 • Egz. zamienny - Zał nr 3b do siwz - projekt umowy do cz. 2 (DOC, 273 KiB)
 • Egz. zamienny - Zał nr 3c do siwz - projekt umowy do cz. 3 i 4 (DOC, 274 KiB)
3 2018-09-12 2018-10-24 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 225.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 358 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 114.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oswiadczenie podstawy wykluczenia (DOCX, 54 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 3 do swiz - Projekt umowy (DOC, 260.5 KiB)
 • Zał nr 4 do swiz - Przedmiar (PDF, 58.9 KiB)
 • Zał nr 5 do swiz - Projekt budowlany (PDF, 10.6 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Zestawienie stolarki okiennej (PDF, 189.1 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 467.1 KiB)
 • Zał nr 7 do swiz - Audyt energetyczny (PDF, 20.1 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz- Decyzja RDOŚ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do swiz - Opinia ornitologiczna (PDF, 1 MiB)
 • Zał nr 10 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 68.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 138.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 101.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu