ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-21 2018-10-02 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 247.2 KiB)
 • SWIZ (DOC, 288 KiB)
 • Zał. nr 1 do swiz - Formularz ofertowy (DOC, 88.5 KiB)
 • Zał. nr 1a do swiz - Formularz cenowy (DOC, 52 KiB)
 • Zał. nr 2 do swiz - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie a art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału - postepowanie jednoetapowe (DOCX, 23 KiB)
 • Zał. nr 3.1 do siwz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 147 KiB)
 • Zał. nr 3.2. do swiz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 146 KiB)
 • Zał. nr 4 do swiz - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 31.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 37.5 KiB)
2 2018-09-14 2018-10-15 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 246.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 400.5 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 173 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz (ZIP, 235.1 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (DOCX, 45.6 KiB)
3 2018-09-12 2018-10-16 10:10:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 225.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 358 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 114.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oswiadczenie podstawy wykluczenia (DOCX, 54 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 3 do swiz - Projekt umowy (DOC, 260.5 KiB)
 • Zał nr 4 do swiz - Przedmiar (PDF, 58.9 KiB)
 • Zał nr 5 do swiz - Projekt budowlany (PDF, 10.6 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Zestawienie stolarki okiennej (PDF, 189.1 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 467.1 KiB)
 • Zał nr 7 do swiz - Audyt energetyczny (PDF, 20.1 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz- Decyzja RDOŚ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do swiz - Opinia ornitologiczna (PDF, 1 MiB)
 • Zał nr 10 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 68.5 KiB)
4 2018-08-23 2018-10-02 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II" ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 433.5 KiB)
 • Zał nr 1a-1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 592.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (PDF, 83.6 KiB)
 • Zał nr 2 do swiz - JEDZ (espd-request) (XML, 121.9 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 275.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 67 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 311.1 KiB)
 • Egz. zamienny - zał 1a-1h do siwz - formularze ofertowe (ZIP, 620.1 KiB)
 • egz. zamienny - zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 273 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu