ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-21 2017-11-30 11:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (dalej SOSW) w Szymanowie autobusu 20 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200.8 KiB)
 • SIWZ - dostawa autobusu do SOSW Szymanowo (DOC, 273 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 80 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 84.8 KiB)
2 2017-11-17 2017-11-28 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w 2018r. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 540.2 KiB)
 • Zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 67.5 KiB)
 • Zał nr 1a do ogłoszenia - Formularz kalkulacji ceny ofertowej (XLSX, 19.6 KiB)
 • Zał nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 2a do ogłoszenia - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 21.9 KiB)
 • Zał nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 152 KiB)
 • Zał nr 4 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Zał nr 5 do ogłoszenia - wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 754.9 KiB)
 • Egz zam - zał nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 156.5 KiB)
3 2017-11-15 2017-11-28 11:00:00 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Mechatronik przyszłości” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.2 KiB)
 • siwz - Szkolenia ZSR im. W.Witosa (DOC, 325 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 470.4 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 56.1 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 55.3 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz- Projekt umowy - szkolenie (DOC, 183.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 594.3 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wykaz osób (DOC, 67.5 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61 KiB)
 • Egz zam - Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 55.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 408 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (DOCX, 52.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.9 KiB)
4 2017-10-12 2017-11-27 11:00:00 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane (PDF, 162.3 KiB)
 • SIWZ - sprzęt i urządzenia dla PZOZ Ostróda (DOC, 429.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularze ofertowe (11 egz.) (ZIP, 530.3 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request.pdf) (PDF, 89.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request.xml) (XML, 140.1 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 211 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Karty techniczne (23 egz.) (ZIP, 1 MiB)
 • Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 297.6 KiB)
 • Egz. zamienny karty technicznaej nr 23 - ramię C (aparat RTG) (DOCX, 66.6 KiB)
 • Wyjaśnienie zamówienia nr 2 specyfikacji istotnych warunków (DOCX, 108.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.8 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 5 - respirator standard (DOCX, 61.3 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 6 - kardiomonitor (DOCX, 66.6 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 11 - łóżko na salę wybudzeń (DOCX, 59.6 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 13 - respirator transportowy (DOCX, 57.6 KiB)
 • Ezg zam - Karta techniczna nr 16 - 17 - wózek do transportu chorych (DOCX, 57.9 KiB)
 • Egz zam - Karta techn. nr 19 - stół ogólnochirurgiczny z przystawkami ortopedyczymi (DOCX, 62.5 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 19a - stół operacyjny ogólnochirurgiczny (DOCX, 57.8 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 21 - podest operacyjny pojedynczy (DOCX, 51.9 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 22 - statyw mobilny do kroplówek (DOCX, 52.2 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 23 - ramię C (aparat RTG) (DOCX, 66.3 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 1 (DOC, 136 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 2 (DOCX, 55.8 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 6 (DOCX, 55 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 11 (DOCX, 55.5 KiB)
 • Egz zam - zał nr 3- projekt umowy (DOC, 212.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 78.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu