ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-24 2018-05-15 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 343 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 111 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
2 2018-04-24 2018-05-09 09:00:00 Remont drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda- Brzydowo ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 410.5 KiB)
 • SST-Zał. Nr 5 (DOC, 881 KiB)
 • OST- Zał. Nr 6 (DOC, 2.3 MiB)
3 2018-04-20 2018-05-08 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 337 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 112 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 91.4 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - budynek internatu ZPSWR w Ostródzie (ZIP, 27.4 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 428.1 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 15.2 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
4 2018-04-17 2018-05-07 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 221.6 KiB)
 • siwz - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 (DOC, 357 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 114 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 262 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
5 2018-04-13 2018-05-23 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.2 KiB)
 • SIWZ - Zwiększenie zasobu geodezyjnego (DOC, 406 KiB)
 • Zał nr 1a - 1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 506.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - espd-request (JEDZ) (PDF, 88.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz -espd-request (JEDZ) XML (XML, 123.7 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 267.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu