ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-20 2018-08-03 11:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ - dostawa autobusu do SOSW Szymanowo (DOC, 285.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.2 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 126 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.2 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Wyjaśnienie 3 (DOCX, 24.4 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 144.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (unieważnieniu postępowania) (PDF, 115.3 KiB)
2 2018-06-06 2018-07-17 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (PDF, 324.3 KiB)
 • SIWZ - Zwiększenie zasobu geodezyjnego (DOC, 429.5 KiB)
 • Zał nr 1a - 1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 618.4 KiB)
 • zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (PDF, 88 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (XML, 120.3 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 270.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 383.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 374.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnieniu) (PDF, 156 KiB)
3 2018-05-17 2018-06-04 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 335.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (DOC, 112 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 254 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - budyn. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 54.4 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 10.6 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie (PDF, 465 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 20.1 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz-bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. S. Staszica i CKU (PDF, 1 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 63 KiB)
 • Wyjaśnienie (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 90.4 KiB)
 • Egz zamiennny - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 115.5 KiB)
 • Egz zamienny zał. nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 54.5 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej (PDF, 185.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 364.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 357.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.2 KiB)
4 2018-05-14 2018-05-30 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 381 KiB)
 • Zał nr 1a - 1d do siwz (ZIP, 169.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz - Projekty umów (ZIP, 225.4 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)
 • Wyjaśnienie (DOCX, 205.2 KiB)
 • Rys. 05 - przekroj boiska (PDF, 177.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 362.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 119.3 KiB)
5 2018-04-17 2018-05-07 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 221.6 KiB)
 • siwz - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 (DOC, 357 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 114 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 262 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 366.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 358.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.9 KiB)
6 2018-04-13 2018-05-23 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.2 KiB)
 • SIWZ - Zwiększenie zasobu geodezyjnego (DOC, 406 KiB)
 • Zał nr 1a - 1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 506.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - espd-request (JEDZ) (PDF, 88.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz -espd-request (JEDZ) XML (XML, 123.7 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 267.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 367.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu - unieważnieniu postępownia (PDF, 146.6 KiB)
7 2018-02-20 2018-03-15 10:00:00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 2 W OSTRÓDZIE unieważniony
 • siwz - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 (DOC, 350.5 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 111 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 256.5 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 105.8 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (DOCX, 50.8 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3- projekt umowy (DOC, 256.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 BIP (PDF, 300.6 KiB)
 • Zał do wyjaśnienia nr 2 - rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania BIP (PDF, 364 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 117 KiB)
8 2018-01-16 2018-02-02 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 260.8 KiB)
 • siwz - termomodernizacja obiektow oświatowych powiatu ostródzkiego (DOC, 387 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 169 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 248.5 KiB)
 • Zał nr 4a-4d.2 do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 358.6 KiB)
 • Zał nr 5a-5d do siwz -Dokumentacja projektowa (ZIP, 73.2 MiB)
 • Zał nr 6a-6d do siwz -STWiOR (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał nr 7a-7d do siwz -Audyty energetyczne (ZIP, 48.4 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9a-9c do siwz - Opinie ornitologiczne (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 351.9 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 48.3 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 3- projekt umowy (DOC, 252 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - BIP (PDF, 371.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 367.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.2 KiB)
9 2016-09-23 2016-10-17 11:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, dla potrzeb bloku operacyjnego. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 638.1 KiB)
 • SIWZ - Modernizacja i robudowa PZOZ (DOC, 411 KiB)
 • Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 89.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 26.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 25.9 KiB)
 • Zał. nr 3- projekt umowy (DOC, 263.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do siwz - PFU szpital w Ostródzie 11.08.2016 (PDF, 846.4 KiB)
 • Zał. nr 4a do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu częściowo objętego zamówieniem (XLSX, 13.8 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Karty urządzeń i sprzętu objętego zamówieniem (ZIP, 115.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Inwentaryzacja + koncepcja (ZIP, 8.6 MiB)
 • Zał. nr 6 do siwz - Ekspertyza Techniczna p.poż. Szpital Ostróda (PDF, 8.5 MiB)
 • Zał. nr 7 do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu nie objętego zamówieniem - część 1 (XLSX, 35.5 KiB)
 • Zał nr 7a - Karty urządeń i sprzętu nie objętego zamówieniem (ZIP, 11.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do siwz - Wykaz osób (DOC, 51.5 KiB)
 • Zał. nr 9 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał. nr 10 do siwz - Protokół z kontroli okresowej budynku (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. nr 11 do siwz - Inwentaryzacja budynków szpitala w Ostródzie (DWG, 5.3 MiB)
 • Zał. nr 12 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 2.2 MiB)
 • Zał. nr 13 do siwz - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (PDF, 523.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 117 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (DOC, 153 KiB)
 • Egz. zamienny karty nr 3 - Kolumna anestezjologiczna (DOCX, 25.6 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 4a do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu częściowo objętego zamówieniem (XLSX, 13.8 KiB)
 • Zał nr 14 do siwz - Mapa istniejącego zagospodarowanie terenu Szpitala (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 343.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 392.2 KiB)
10 2016-08-17 2016-09-16 10:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, dla potrzeb bloku operacyjnego. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 627.3 KiB)
 • SIWZ - Modernizacja i robudowa PZOZ (PDF, 534.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 87 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 26.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (DOCX, 25.9 KiB)
 • Zał. nr 3- projekt umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do siwz - PFU szpital w Ostródzie 11.08.2016 (PDF, 846.4 KiB)
 • Zał. nr 4a do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu częściowo objętego zamówieniem (XLSX, 13.8 KiB)
 • Zał. nr 4b do siwz - Karty urządzeń i sprzętu objętego zamówieniem (ZIP, 913.3 KiB)
 • Zał. nr 5 do siwz - Inwentaryzacja + koncepcja (ZIP, 8.6 MiB)
 • Zał. nr 6 do siwz - Ekspertyza Techniczna p.poż. Szpital Ostróda (PDF, 8.5 MiB)
 • Zał. nr 7 do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu nie objętego zamówieniem - część 1 (XLSX, 35.5 KiB)
 • Zał. nr 7 do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu nie objętego zamówieniem - część 2 (XLSX, 15.6 KiB)
 • Zał. nr 7a - Karty urządeń i sprzętu nie objętego zamówieniem (ZIP, 11.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do siwz - Wykaz osób (DOC, 48.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (PDF, 275.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 167.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 151.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (PDF, 175.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do siwz (DOCX, 124.2 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 88 KiB)
 • Egz. zamieny zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 26.2 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 3- projekt umowy (DOC, 275 KiB)
 • Zał. nr 9 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał. nr 10 do siwz - Protokół z kontroli okresowej budynku (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. nr 11 do siwz - Inwentaryzacja budynków szpitala w Ostródzie (DWG, 5.3 MiB)
 • Zał. nr 12 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (PDF, 156.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 do siwz (DOCX, 75.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 do siwz (DOC, 69.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 389.7 KiB)
11 2016-08-11 2016-09-16 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.9 KiB)
 • Zał. nr 2-Wzór jednolitego dokumentu (DOC, 182.5 KiB)
 • SIWZ zima 2016-3 (PDF, 848.6 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 720.7 KiB)
12 2016-04-15 2016-07-01 10:00:00 Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Ostródzkiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących ich wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie – realizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.9 KiB)
 • Zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 237.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 60.5 KiB)
 • Zał. nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Oświadczenie art. 24 ust. 1 (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 33 KiB)
 • Zał. nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33 KiB)
 • Zał. nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz usług (DOC, 34 KiB)
 • Zał. nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz dostaw (DOC, 35.5 KiB)
 • Zał. nr 7 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz osób (DOC, 50.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał. nr 9 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 94.7 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 1 do ogłoszenia - Opis potrzeb i wymagań (DOC, 236 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o douszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 61 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 9 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - oświadczenie dot. zatrudniania lekarzy (DOC, 30 KiB)
 • Wyjaśnienie do postępowania (DOCX, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 86.8 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 1 do ogłoszenia - Opis potrzeb i wymagań (DOC, 237.5 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 61 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.3 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu