ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-17 2018-05-07 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 221.6 KiB)
 • siwz - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 (DOC, 357 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 114 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 262 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 366.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 358.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.9 KiB)
2 2018-02-20 2018-03-15 10:00:00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 2 W OSTRÓDZIE unieważniony
 • siwz - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 (DOC, 350.5 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 111 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 256.5 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 105.8 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (DOCX, 50.8 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3- projekt umowy (DOC, 256.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 BIP (PDF, 300.6 KiB)
 • Zał do wyjaśnienia nr 2 - rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania BIP (PDF, 364 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 117 KiB)
3 2018-01-16 2018-02-02 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 260.8 KiB)
 • siwz - termomodernizacja obiektow oświatowych powiatu ostródzkiego (DOC, 387 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 169 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 248.5 KiB)
 • Zał nr 4a-4d.2 do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 358.6 KiB)
 • Zał nr 5a-5d do siwz -Dokumentacja projektowa (ZIP, 73.2 MiB)
 • Zał nr 6a-6d do siwz -STWiOR (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał nr 7a-7d do siwz -Audyty energetyczne (ZIP, 48.4 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9a-9c do siwz - Opinie ornitologiczne (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 351.9 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 48.3 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 3- projekt umowy (DOC, 252 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - BIP (PDF, 371.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 367.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.2 KiB)
4 2016-09-23 2016-10-17 11:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, dla potrzeb bloku operacyjnego. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 638.1 KiB)
 • SIWZ - Modernizacja i robudowa PZOZ (DOC, 411 KiB)
 • Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 89.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 26.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 25.9 KiB)
 • Zał. nr 3- projekt umowy (DOC, 263.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do siwz - PFU szpital w Ostródzie 11.08.2016 (PDF, 846.4 KiB)
 • Zał. nr 4a do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu częściowo objętego zamówieniem (XLSX, 13.8 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Karty urządzeń i sprzętu objętego zamówieniem (ZIP, 115.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Inwentaryzacja + koncepcja (ZIP, 8.6 MiB)
 • Zał. nr 6 do siwz - Ekspertyza Techniczna p.poż. Szpital Ostróda (PDF, 8.5 MiB)
 • Zał. nr 7 do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu nie objętego zamówieniem - część 1 (XLSX, 35.5 KiB)
 • Zał nr 7a - Karty urządeń i sprzętu nie objętego zamówieniem (ZIP, 11.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do siwz - Wykaz osób (DOC, 51.5 KiB)
 • Zał. nr 9 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał. nr 10 do siwz - Protokół z kontroli okresowej budynku (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. nr 11 do siwz - Inwentaryzacja budynków szpitala w Ostródzie (DWG, 5.3 MiB)
 • Zał. nr 12 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 2.2 MiB)
 • Zał. nr 13 do siwz - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (PDF, 523.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 117 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (DOC, 153 KiB)
 • Egz. zamienny karty nr 3 - Kolumna anestezjologiczna (DOCX, 25.6 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 4a do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu częściowo objętego zamówieniem (XLSX, 13.8 KiB)
 • Zał nr 14 do siwz - Mapa istniejącego zagospodarowanie terenu Szpitala (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 343.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 392.2 KiB)
5 2016-08-17 2016-09-16 10:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, dla potrzeb bloku operacyjnego. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 627.3 KiB)
 • SIWZ - Modernizacja i robudowa PZOZ (PDF, 534.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 87 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 26.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (DOCX, 25.9 KiB)
 • Zał. nr 3- projekt umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do siwz - PFU szpital w Ostródzie 11.08.2016 (PDF, 846.4 KiB)
 • Zał. nr 4a do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu częściowo objętego zamówieniem (XLSX, 13.8 KiB)
 • Zał. nr 4b do siwz - Karty urządzeń i sprzętu objętego zamówieniem (ZIP, 913.3 KiB)
 • Zał. nr 5 do siwz - Inwentaryzacja + koncepcja (ZIP, 8.6 MiB)
 • Zał. nr 6 do siwz - Ekspertyza Techniczna p.poż. Szpital Ostróda (PDF, 8.5 MiB)
 • Zał. nr 7 do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu nie objętego zamówieniem - część 1 (XLSX, 35.5 KiB)
 • Zał. nr 7 do siwz - Wykaz urządzeń i sprzętu nie objętego zamówieniem - część 2 (XLSX, 15.6 KiB)
 • Zał. nr 7a - Karty urządeń i sprzętu nie objętego zamówieniem (ZIP, 11.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do siwz - Wykaz osób (DOC, 48.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (PDF, 275.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 167.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 151.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (PDF, 175.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do siwz (DOCX, 124.2 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 88 KiB)
 • Egz. zamieny zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 26.2 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 3- projekt umowy (DOC, 275 KiB)
 • Zał. nr 9 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał. nr 10 do siwz - Protokół z kontroli okresowej budynku (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. nr 11 do siwz - Inwentaryzacja budynków szpitala w Ostródzie (DWG, 5.3 MiB)
 • Zał. nr 12 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (PDF, 156.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 do siwz (DOCX, 75.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 do siwz (DOC, 69.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 389.7 KiB)
6 2016-08-11 2016-09-16 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.9 KiB)
 • Zał. nr 2-Wzór jednolitego dokumentu (DOC, 182.5 KiB)
 • SIWZ zima 2016-3 (PDF, 848.6 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 720.7 KiB)
7 2016-04-15 2016-07-01 10:00:00 Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Ostródzkiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących ich wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie – realizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.9 KiB)
 • Zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 237.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 60.5 KiB)
 • Zał. nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Oświadczenie art. 24 ust. 1 (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 33 KiB)
 • Zał. nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz robót budowlanych (DOC, 33 KiB)
 • Zał. nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz usług (DOC, 34 KiB)
 • Zał. nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz dostaw (DOC, 35.5 KiB)
 • Zał. nr 7 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wykaz osób (DOC, 50.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał. nr 9 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 94.7 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 1 do ogłoszenia - Opis potrzeb i wymagań (DOC, 236 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o douszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 61 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 9 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - oświadczenie dot. zatrudniania lekarzy (DOC, 30 KiB)
 • Wyjaśnienie do postępowania (DOCX, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 86.8 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 1 do ogłoszenia - Opis potrzeb i wymagań (DOC, 237.5 KiB)
 • Egz. zamienny zał. nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (DOC, 61 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.3 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu