Zamówienia publiczne w toku - Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-20 2018-08-03 11:15:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW) w Miłakowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ - dostawa mikrobusu do SOSW Miłakowo (DOC, 286.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOCX, 35.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie (DOCX, 18.7 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwa do siwz (DOC, 33.5 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOCX, 47.5 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 27.4 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 439 KiB)
2 2018-07-20 2018-08-03 11:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ - dostawa autobusu do SOSW Szymanowo (DOC, 285.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.2 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 126 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.2 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Wyjaśnienie 3 (DOCX, 24.4 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
3 2018-06-26 2018-07-11 09:00:00 Wykonanie robót bitumicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • SIWZ (DOC, 582.5 KiB)
 • Zał. Nr 6- SST cz. 1-3 (DOC, 3.7 MiB)
 • Zał. Nr 8 OST (DOC, 2.3 MiB)
 • informacji zgodna z art. 86 ust 5 Pzp (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 3 (PDF, 42 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 1-2 (PDF, 44.6 KiB)
4 2018-06-22 2018-07-16 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232 KiB)
 • SIWZ (PDF, 741.1 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 113 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz (DOCX, 48.2 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 2 (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 3 (DOCX, 49.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (DOCX, 48.4 KiB)
 • Zestawienie stolarki (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451 KiB)
5 2018-04-20 2018-05-08 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 337 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 112 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 91.4 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - budynek internatu ZPSWR w Ostródzie (ZIP, 27.4 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 428.1 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 15.2 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 371.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bip (PDF, 425.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 119.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu