ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-04 2018-10-16 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243.4 KiB)
 • SWIZ (DOC, 283 KiB)
 • Zał. nr 1 do swiz - Formularz ofertowy (DOC, 92.5 KiB)
 • Zał. nr 1a do swiz - Formularz cenowy (DOC, 52 KiB)
 • Zał. nr 2 do swiz - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie a art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału - postepowanie jednoetapowe (DOCX, 23 KiB)
 • Zał. nr 3.1 do siwz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 149 KiB)
 • Zał. nr 3.2. do swiz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 146 KiB)
 • Zał. nr 4 do swiz - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 31.8 KiB)
 • Zał. nr 5 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 37.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.5 KiB)
2 2018-10-03 2018-10-12 10:00:00 Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 345.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOCX, 37.1 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - formularz kalkulacji ceny ofertowej (DOCX, 37 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 26.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 26 KiB)
 • Zał nr 3.1. do siwz - Projekt umowy cz. 1 (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik do umowy nr ZP.273.KT.28.2018 -1 (DOCX, 18.6 KiB)
 • Zał nr 3.2. do siwz - Projekt umowy cz. 2 (DOC, 176.5 KiB)
 • Załącznik do umowy nr ZP.273.KT.28.2018-2 (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Umowa powierzenia danych osobowych - usuwanie pojazdów (DOCX, 34.9 KiB)
 • Zał do umowy powierzenia - wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.4 KiB)
 • Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 269.6 KiB)
3 2018-09-21 2018-10-02 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 247.2 KiB)
 • SWIZ (DOC, 288 KiB)
 • Zał. nr 1 do swiz - Formularz ofertowy (DOC, 88.5 KiB)
 • Zał. nr 1a do swiz - Formularz cenowy (DOC, 52 KiB)
 • Zał. nr 2 do swiz - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie a art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału - postepowanie jednoetapowe (DOCX, 23 KiB)
 • Zał. nr 3.1 do siwz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 147 KiB)
 • Zał. nr 3.2. do swiz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 146 KiB)
 • Zał. nr 4 do swiz - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 31.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 37.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do siwz (PDF, 171.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 141.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 136.5 KiB)
4 2018-09-06 2018-09-21 10:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW) w Szymanowie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 226 KiB)
 • SIWZ (DOC, 288 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 85 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 22.9 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 128 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33.5 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 147.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.6 KiB)
5 2018-09-05 2018-09-17 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 286.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 85 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - Formularz cenowy (DOC, 53 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 23.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1) (DOCX, 26.3 KiB)
 • Zał nr 3.1 do siwz - Projekt umowy (DOC, 140.5 KiB)
 • Zał nr 3.2 do siwz - Projekt umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Zał nr 4 do swiz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 41.6 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 37.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do siwz (PDF, 179.7 KiB)
 • Zał do wyjaśnienia - wzór pełnomocnictwa (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 149 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 142.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 136.9 KiB)
6 2018-08-30 2018-09-14 09:00:00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 379 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 78.2 KiB)
 • Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. nr 1 i 2 (PDF, 55.6 KiB)
7 2018-08-23 2018-10-18 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II" w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 433.5 KiB)
 • Zał nr 1a-1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 592.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (PDF, 83.6 KiB)
 • Zał nr 2 do swiz - JEDZ (espd-request) (XML, 121.9 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 275.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 67 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 311.1 KiB)
 • Egz. zamienny - zał 1a-1h do siwz - formularze ofertowe (ZIP, 620.1 KiB)
 • egz. zamienny - zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 273 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 147.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 94.5 KiB)
 • Egz. zam Zał nr 1a-1h - Formularze ofertowe (ZIP, 619 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 144.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.7 KiB)
8 2018-08-23 2018-09-07 09:00:00 Remont drogi Morąg- Wola Kudypska rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 441.5 KiB)
 • Zał. Nr 6- SST (DOC, 2.2 MiB)
 • Zał. Nr 8 OST (DOC, 2.3 MiB)
 • informacji na podst. Art. 86 ust. 5 u Pzp (PDF, 54.4 KiB)
 • informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.7 KiB)
9 2018-08-10 2018-08-28 09:00:00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 456.5 KiB)
 • art. 86 ust. 5-1 bieżące utrzymanie dróg (PDF, 79.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu części nr 3 i 4 w postępowaniu na Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (PDF, 47 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. nr 1 i 2 (PDF, 54.9 KiB)
10 2018-07-20 2018-08-03 11:15:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW) w Miłakowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ - dostawa mikrobusu do SOSW Miłakowo (DOC, 286.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOCX, 35.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie (DOCX, 18.7 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwa do siwz (DOC, 33.5 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOCX, 47.5 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 27.4 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 439 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 283.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 134.4 KiB)
11 2018-07-20 2018-08-03 11:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ - dostawa autobusu do SOSW Szymanowo (DOC, 285.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.2 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 126 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.2 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Wyjaśnienie 3 (DOCX, 24.4 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 83.5 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 130.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 144.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (unieważnieniu postępowania) (PDF, 115.3 KiB)
12 2018-07-10 2018-07-20 10:00:00 Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – wraz z przynależnym terenem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 238 KiB)
 • Zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 71 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 3 do ogłoszenia - Projekt umowy (DOC, 183 KiB)
 • Zał nr 4 do ogłoszenia - wykaz usług (DOC, 32 KiB)
 • Zał nr 5 do ogłoszenia - wykaz osób (DOC, 32 KiB)
 • Zał nr 6 do ogłoszenia - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Projekt umowy na powerzenie danych osobowych (DOCX, 34 KiB)
 • Wyjaśniene do ogłoszenia nr 1 (DOCX, 15.2 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do ogłoszenia nr 2 (DOCX, 28.9 KiB)
 • Egz zam zał nr 3 do ogłoszenia - Projekt umowy (DOC, 185 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 25.2 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 215.1 KiB)
13 2018-07-06 2018-07-24 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 248 KiB)
 • SIWZ (DOC, 398 KiB)
 • Zał. nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 173.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz (ZIP, 234.5 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 51.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 370.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) (PDF, 124 KiB)
14 2018-06-26 2018-07-11 09:00:00 Wykonanie robót bitumicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • SIWZ (DOC, 582.5 KiB)
 • Zał. Nr 6- SST cz. 1-3 (DOC, 3.7 MiB)
 • Zał. Nr 8 OST (DOC, 2.3 MiB)
 • informacji zgodna z art. 86 ust 5 Pzp (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 3 (PDF, 42 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 1-2 (PDF, 44.6 KiB)
15 2018-06-22 2018-07-16 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232 KiB)
 • SIWZ (PDF, 741.1 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 113 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz (DOCX, 48.2 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 2 (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88 KiB)
 • Wyjaśnienie siwz nr 3 (DOCX, 49.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (DOCX, 48.4 KiB)
 • Zestawienie stolarki (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 284.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 141.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu