ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-30 2018-12-18 08:00:00 Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 133.5 KiB)
 • Zał. nr 1 - formularz oferty (DOC, 81 KiB)
 • Zał. nr 2 - oświadczenie (DOC, 66 KiB)
 • Zał. nr 3 - projekt umowy (DOCX, 32 KiB)
 • harmonogram (załącznik do umowy) (DOC, 38.5 KiB)
2 2018-11-28 2018-12-10 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 2019-2020 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 547.5 KiB)
 • Zał. nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 71 KiB)
 • Zał. nr 1a do ogłoszenia - formularz kalkulacyjny (XLSX, 19.9 KiB)
 • Zał. nr 2 do ogłoszenia - oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36.5 KiB)
 • Zał. nr 5 do ogłoszenia - wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do ogłoszenia (PDF, 322.4 KiB)
 • Egzemplarz zamienny ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 549.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do ogłoszenia (PDF, 316.8 KiB)
 • Zał. nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 174.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 256.7 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 176 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 144.8 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 209.3 KiB)
3 2018-11-26 2018-12-04 10:00:00 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów według obowiązujących wzorów urzędowych. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 212.2 KiB)
 • SWIZ (DOC, 281.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOCX, 36.9 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - Formularz kalkulacji ceny ofertowej (DOCX, 22.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 26.1 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 134.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 33 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 262.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 143.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 116.9 KiB)
4 2018-11-13 2018-11-23 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w latach 2019-2020 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 547.5 KiB)
 • Zał. nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 71 KiB)
 • Zał. nr 1a do ogłoszenia - formularz kalkulacyjny (XLSX, 19.9 KiB)
 • Zał. nr 2 do ogłoszenia - oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 172.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Zał. nr 5 do ogłoszenia - wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do ogłoszenia (PDF, 596.2 KiB)
 • Egzemplarz zamienny zał. nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 173.5 KiB)
 • Egzemplarz zamienny zał. nr 4 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 13.9 KiB)
5 2018-10-16 2018-11-22 10:00:00 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 270.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 918.7 KiB)
 • Zał. nr 1a-1g do siwz (ZIP, 451.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - JEDZ (XML, 120.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - JEDZ (PDF, 81.9 KiB)
 • Zał. nr 3 - projekt umowy (DOC, 237 KiB)
 • Zał. nr 4a - 4g do siwz - karty techniczne (ZIP, 411.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 57.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.6 KiB)
6 2018-10-04 2018-10-16 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243.4 KiB)
 • SWIZ (DOC, 283 KiB)
 • Zał. nr 1 do swiz - Formularz ofertowy (DOC, 92.5 KiB)
 • Zał. nr 1a do swiz - Formularz cenowy (DOC, 52 KiB)
 • Zał. nr 2 do swiz - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie a art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału - postepowanie jednoetapowe (DOCX, 23 KiB)
 • Zał. nr 3.1 do siwz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 149 KiB)
 • Zał. nr 3.2. do swiz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 146 KiB)
 • Zał. nr 4 do swiz - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 31.8 KiB)
 • Zał. nr 5 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 37.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 141.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 122 KiB)
7 2018-10-03 2018-10-12 10:00:00 Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 345.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOCX, 37.1 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - formularz kalkulacji ceny ofertowej (DOCX, 37 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 26.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 26 KiB)
 • Zał nr 3.1. do siwz - Projekt umowy cz. 1 (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik do umowy nr ZP.273.KT.28.2018 -1 (DOCX, 18.6 KiB)
 • Zał nr 3.2. do siwz - Projekt umowy cz. 2 (DOC, 176.5 KiB)
 • Załącznik do umowy nr ZP.273.KT.28.2018-2 (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 33.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Umowa powierzenia danych osobowych - usuwanie pojazdów (DOCX, 34.9 KiB)
 • Zał do umowy powierzenia - wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.4 KiB)
 • Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 269.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 353.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 1 (PDF, 132.8 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 342.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 2 (PDF, 127.9 KiB)
8 2018-09-21 2018-10-02 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 247.2 KiB)
 • SWIZ (DOC, 288 KiB)
 • Zał. nr 1 do swiz - Formularz ofertowy (DOC, 88.5 KiB)
 • Zał. nr 1a do swiz - Formularz cenowy (DOC, 52 KiB)
 • Zał. nr 2 do swiz - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie a art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału - postepowanie jednoetapowe (DOCX, 23 KiB)
 • Zał. nr 3.1 do siwz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 147 KiB)
 • Zał. nr 3.2. do swiz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (DOC, 146 KiB)
 • Zał. nr 4 do swiz - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 31.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 37.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do siwz (PDF, 171.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 141.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 136.5 KiB)
9 2018-09-14 2018-10-23 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 246.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 400.5 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 173 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz (ZIP, 235.1 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (DOCX, 45.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 184.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 102.9 KiB)
 • Egz. zamienny - Zał nr 3a do siwz - projekt umowy do cz. 1 (DOC, 276 KiB)
 • Egz. zamienny - Zał nr 3b do siwz - projekt umowy do cz. 2 (DOC, 273 KiB)
 • Egz. zamienny - Zał nr 3c do siwz - projekt umowy do cz. 3 i 4 (DOC, 274 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 191.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 127.6 KiB)
10 2018-09-12 2018-10-24 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 225.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 358 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 114.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oswiadczenie podstawy wykluczenia (DOCX, 54 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 3 do swiz - Projekt umowy (DOC, 260.5 KiB)
 • Zał nr 4 do swiz - Przedmiar (PDF, 58.9 KiB)
 • Zał nr 5 do swiz - Projekt budowlany (PDF, 10.6 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Zestawienie stolarki okiennej (PDF, 189.1 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 467.1 KiB)
 • Zał nr 7 do swiz - Audyt energetyczny (PDF, 20.1 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz- Decyzja RDOŚ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do swiz - Opinia ornitologiczna (PDF, 1 MiB)
 • Zał nr 10 do swiz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 68.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 138.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 101.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 373.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 48.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 497.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 122.6 KiB)
11 2018-09-06 2018-09-21 10:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW) w Szymanowie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 226 KiB)
 • SIWZ (DOC, 288 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 85 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 22.9 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 128 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33.5 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 23.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 147.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.6 KiB)
12 2018-09-05 2018-09-17 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 286.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 85 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - Formularz cenowy (DOC, 53 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 23.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1) (DOCX, 26.3 KiB)
 • Zał nr 3.1 do siwz - Projekt umowy (DOC, 140.5 KiB)
 • Zał nr 3.2 do siwz - Projekt umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Zał nr 4 do swiz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 41.6 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 37.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do siwz (PDF, 179.7 KiB)
 • Zał do wyjaśnienia - wzór pełnomocnictwa (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 149 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 142.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 136.9 KiB)
13 2018-08-30 2018-09-14 09:00:00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 379 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 78.2 KiB)
 • Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. nr 1 i 2 (PDF, 55.6 KiB)
14 2018-08-23 2018-10-18 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 433.5 KiB)
 • Zał nr 1a-1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 592.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request) (PDF, 83.6 KiB)
 • Zał nr 2 do swiz - JEDZ (espd-request) (XML, 121.9 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 275.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 67 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 311.1 KiB)
 • Egz. zamienny - zał 1a-1h do siwz - formularze ofertowe (ZIP, 620.1 KiB)
 • egz. zamienny - zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 273 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 147.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 94.5 KiB)
 • Egz. zam Zał nr 1a-1h - Formularze ofertowe (ZIP, 619 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 144.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 171.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 155.3 KiB)
15 2018-08-23 2018-09-07 09:00:00 Remont drogi Morąg- Wola Kudypska rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 441.5 KiB)
 • Zał. Nr 6- SST (DOC, 2.2 MiB)
 • Zał. Nr 8 OST (DOC, 2.3 MiB)
 • informacji na podst. Art. 86 ust. 5 u Pzp (PDF, 54.4 KiB)
 • informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu