ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-19 2018-02-06 09:00:00 Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 460 KiB)
 • Zał. Nr 1a- kosztorys (XLS, 48 KiB)
 • Zał. Nr 7 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 16.4 MiB)
 • informacja zgodna z art 86 ust 5-1 bip (PDF, 57.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.4 KiB)
2 2018-01-16 2018-02-02 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 260.8 KiB)
 • siwz - termomodernizacja obiektow oświatowych powiatu ostródzkiego (DOC, 387 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 169 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 248.5 KiB)
 • Zał nr 4a-4d.2 do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 358.6 KiB)
 • Zał nr 5a-5d do siwz -Dokumentacja projektowa (ZIP, 73.2 MiB)
 • Zał nr 6a-6d do siwz -STWiOR (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał nr 7a-7d do siwz -Audyty energetyczne (ZIP, 48.4 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9a-9c do siwz - Opinie ornitologiczne (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 351.9 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 48.3 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 3- projekt umowy (DOC, 252 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - BIP (PDF, 371.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 367.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.2 KiB)
3 2018-01-05 2018-02-05 10:00:00 Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 231.2 KiB)
 • siwz - termomodernizacja budynków PZOZ w Ostródzie S.A (DOC, 367.5 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - Formularz ofertowy - budynek szpitala (DOC, 110.5 KiB)
 • Zał nr 1b do siwz - Formularz ofertowy - budynek pomocniczy szpitala (DOC, 111 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.2 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 244 KiB)
 • Zał nr 4a.1 do siwz - PRZEDMIAR BUDOWLANY SZPITAL (PDF, 112.9 KiB)
 • Zał nr 4a.2 do siwz - PRZEDMIAR Wymiana CO Szpital (PDF, 114 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - PRZEDMIAR BUDYNEK POMOCNICZY (PDF, 120.7 KiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Projekt - termomodernizacja budynku szpitala (ZIP, 69.5 MiB)
 • Zał nr 5b do siwz - Projekt - termomodernizacja budynek pomocniczy (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zał nr 6a do siwz - STWiOR szpital ostróda (PDF, 858.2 KiB)
 • Zał nr 6b do siwz STWiOR budynek pomocniczy (PDF, 563 KiB)
 • Zał nr 7a do siwz - audyt energetyczny szpitala (PDF, 9 MiB)
 • Zał nr 7b do siwz - audyt energetyczny bud. pomocniczy (PDF, 7.4 MiB)
 • Zał nr 7c do siwz - audyt efektywności energet. (oświetleniowy) bud.pomocniczy (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - decyzja RDOŚ (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 9a do siwz - opinia ornitolog. szpital (PDF, 2.4 MiB)
 • Zał nr 9b do siwz - opinia ornitologiczna bud. pomocniczy (PDF, 4.4 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pelnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 87.1 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 52.7 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (DOCX, 56.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.3 KiB)
 • Egz zamienny zał. nr 5a do siwz - Dokumentacja projektowa - budynek szpitala (PDF, 29.5 MiB)
 • Egz zamienny zał. nr 5b do siwz - Dokumentacja projektowa budynek pomocniczy (PDF, 33.5 MiB)
 • Wyjaśnienie 3 (DOCX, 48.6 KiB)
 • Egz. zamienny zał nr 3- projekt umowy (DOC, 247.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 - BIP (PDF, 287.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.1 KiB)
4 2017-12-14 2017-12-22 09:00:00 Dostawa paliw płynnych, olejów, oleju opałowego oraz auto-gazu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2018, 2019 i 2020 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 276 KiB)
 • SIWZ (DOC, 413.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr 1 (PDF, 35.8 KiB)
 • informacja zgodna z art. 86 ust. 5 (PDF, 69.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (w zakresie części 1 i 3) (PDF, 37.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 4 (PDF, 49.6 KiB)
5 2017-12-01 2017-12-11 11:00:00 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Mechatronik przyszłości” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.2 KiB)
 • siwz - Szkolenia ZSR im. W.Witosa (DOC, 298 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 78.7 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 56.1 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 55.4 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz- Projekt umowy - szkolenie (DOC, 176.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 95.9 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wykaz osób (DOC, 67.5 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 403.4 KiB)
 • Egz zam - Część 13 - Formularz ofertowy-1 (DOC, 102 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 427.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (w zakresie części 13) (PDF, 415.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 112.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 477.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 116.1 KiB)
6 2017-11-21 2017-12-06 11:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (dalej SOSW) w Szymanowie autobusu 20 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200.8 KiB)
 • SIWZ - dostawa autobusu do SOSW Szymanowo (DOC, 273 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 80 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 33 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 84.8 KiB)
 • Wyjaśnienie 1 (DOCX, 26.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (PDF, 86.7 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 81 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (DOC, 119 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Wyjaśnienie 2 (PDF, 191.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 116.8 KiB)
7 2017-11-17 2017-11-28 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Ostródzkiego w 2018r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 540.2 KiB)
 • Zał nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (DOC, 67.5 KiB)
 • Zał nr 1a do ogłoszenia - Formularz kalkulacji ceny ofertowej (XLSX, 19.6 KiB)
 • Zał nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 2a do ogłoszenia - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 21.9 KiB)
 • Zał nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 152 KiB)
 • Zał nr 4 do ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Zał nr 5 do ogłoszenia - wzór pełnomocnictwa (DOC, 32.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 754.9 KiB)
 • Egz zam - zał nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy (DOC, 156.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 346 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 300.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 476.6 KiB)
8 2017-11-15 2017-11-30 11:00:00 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Mechatronik przyszłości” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.2 KiB)
 • siwz - Szkolenia ZSR im. W.Witosa (DOC, 325 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 470.4 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 56.1 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 55.3 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz- Projekt umowy - szkolenie (DOC, 183.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 594.3 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wykaz osób (DOC, 67.5 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61 KiB)
 • Egz zam - Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 55.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 408 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (DOCX, 52.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 290.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 383.1 KiB)
 • Wzór oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 47.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (w zakresie części 8 i 13) (PDF, 480.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 43.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 522.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 127.2 KiB)
9 2017-11-02 2017-11-13 11:00:00 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Mechatronik przyszłości”, w zakresie 16 części rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 254.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 330 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (ZIP, 621.2 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 56.1 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 55.4 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz- Projekt umowy - szkolenie (DOC, 182.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 798.6 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wykaz osób (DOC, 67.5 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 50.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61 KiB)
 • Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 478.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 85.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 51.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 426.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 7,9,10 i 11 (PDF, 571.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 119.6 KiB)
10 2017-10-30 2017-11-16 09:00:00 Remont chodników w ciągu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 573 KiB)
 • 6.1 SST chodnik Wenecja (DOC, 941 KiB)
 • 6.2 SST chodnik Struzyna (DOC, 873.5 KiB)
 • 6.3 SST chodnik Łodwigowo (DOC, 724.5 KiB)
 • 6.4 SST chodnik Szczepankowo (DOC, 822 KiB)
 • informacja zgodna z art. 86 ust. 5 pzp (PDF, 66.7 KiB)
 • informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 67.3 KiB)
11 2017-10-30 2017-11-16 09:00:00 Remont dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 721.5 KiB)
 • Zał. 6.1 SST- Część Nr 1 Nastajki (DOC, 891 KiB)
 • Za. 6.2 SST- Część Nr 2 Zajączki- Pietrzwałd (DOC, 947.5 KiB)
 • Zał. 6.3 SST- Część Nr 3 Kościuszki (DOC, 965 KiB)
 • Zał. 6.4 SST-Częsć Nr 4 Szpitalna (DOC, 1009.5 KiB)
 • Zał. 6.5 SST- Częśc Nr 5 Kwiatowa (DOC, 938 KiB)
 • wyjaśnienie do treści siwz nr 1 (PDF, 354.8 KiB)
 • informacja na podst. Art. 86 ust. 5 Pzp (PDF, 62 KiB)
 • informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.6 KiB)
12 2017-10-12 2017-11-27 11:00:00 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane (PDF, 162.3 KiB)
 • SIWZ - sprzęt i urządzenia dla PZOZ Ostróda (DOC, 429.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularze ofertowe (11 egz.) (ZIP, 530.3 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request.pdf) (PDF, 89.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - JEDZ (espd-request.xml) (XML, 140.1 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 211 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Karty techniczne (23 egz.) (ZIP, 1 MiB)
 • Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 297.6 KiB)
 • Egz. zamienny karty technicznaej nr 23 - ramię C (aparat RTG) (DOCX, 66.6 KiB)
 • Wyjaśnienie zamówienia nr 2 specyfikacji istotnych warunków (DOCX, 108.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.8 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 5 - respirator standard (DOCX, 61.3 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 6 - kardiomonitor (DOCX, 66.6 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 11 - łóżko na salę wybudzeń (DOCX, 59.6 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 13 - respirator transportowy (DOCX, 57.6 KiB)
 • Ezg zam - Karta techniczna nr 16 - 17 - wózek do transportu chorych (DOCX, 57.9 KiB)
 • Egz zam - Karta techn. nr 19 - stół ogólnochirurgiczny z przystawkami ortopedyczymi (DOCX, 62.5 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 19a - stół operacyjny ogólnochirurgiczny (DOCX, 57.8 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 21 - podest operacyjny pojedynczy (DOCX, 51.9 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 22 - statyw mobilny do kroplówek (DOCX, 52.2 KiB)
 • Egz zam - Karta techniczna nr 23 - ramię C (aparat RTG) (DOCX, 66.3 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 1 (DOC, 136 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 2 (DOCX, 55.8 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 6 (DOCX, 55 KiB)
 • Egz zam - zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ 11 (DOCX, 55.5 KiB)
 • Egz zam - zał nr 3- projekt umowy (DOC, 212.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 78.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 465.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 499.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 154.5 KiB)
13 2017-10-11 2017-10-19 09:00:00 Zakup fabrycznie nowych posypywarek ciągnionych zaczepianych do ciągników dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.6 KiB)
 • SIWZ-posypywarki (DOC, 271.5 KiB)
 • informacja zgodna z art. 86 ust. 5 (PDF, 147.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 652.1 KiB)
14 2017-10-10 2017-11-15 09:00:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.3 KiB)
 • SIWZ-Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych (DOC, 602.5 KiB)
 • espd-request (PDF, 83.9 KiB)
 • espd-request (XML, 121.7 KiB)
 • informacja zgodna z art. 86 ust. 5 (PDF, 51.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu w częściach 1,4,5 (PDF, 40.8 KiB)
 • informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 i 3 (PDF, 42.7 KiB)
15 2017-09-15 2017-09-26 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.3 KiB)
 • SIWZ - dostawa energii na 2018r (DOC, 287 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 85.5 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - Formularz cenowy (DOC, 52 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 26.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (DOCX, 26 KiB)
 • Zał nr 3.1 do siwz - Projekt umowy (DOC, 148 KiB)
 • Zał nr 3.2 do siwz - Projekt umowy (DOC, 148 KiB)
 • Zał nr 2 do umowy - pełnomocnictwo (DOC, 42.5 KiB)
 • Zał nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 158.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - wzór pełnomocnictwado siwz (DOC, 32.5 KiB)
 • Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 507.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 341.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 306.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 122 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu