ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-12-16 2019-12-27 08:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168 KiB)
 • fomularz ofertowy (DOC, 76 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 128.5 KiB)
 • formularz cenowy (XLS, 33 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 130.5 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2 (PDF, 75.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 46 KiB)
2 2019-12-11 2019-12-19 10:00:00 Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego-etap II” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 227.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 518.5 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - Formularz ofertowy (cz. 1) (DOC, 148.5 KiB)
 • Zał nr 1b do siwz - Formularz ofertowy (cz. 2) (DOC, 148.5 KiB)
 • Zał nr 1c do siwz - Formularz ofertowy (cz. 3) (DOC, 148.5 KiB)
 • Zał nr 1d do siwz - Formularz ofertowy (cz. 4) (DOC, 148.5 KiB)
 • Zał nr 2 do swiz - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOCX, 56.2 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (PDF, 534.4 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz (PDF, 284.1 KiB)
 • Zał nr 5a do siwz (PDF, 987.8 KiB)
 • Zał nr 5b do siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał nr 5c do siwz (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał nr 5d do siwz (PDF, 802.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.6 KiB)
 • Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 51.5 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 296.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 393.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.8 KiB)
3 2019-12-10 2019-12-20 07:00:00 UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI (ODŚNIEŻANIE) I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA (AKCJA ZIMOWA) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 741.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 54.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (PDF, 50 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! (PDF, 35.5 KiB)
 • art. 86 ust. 5-1- utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości (PDF, 60.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.3 KiB)
4 2019-12-10 2019-12-19 08:00:00 Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194.6 KiB)
 • fomularz ofertowy (DOC, 84.5 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 66 KiB)
 • projekt umowy (DOCX, 36.2 KiB)
 • harmonogram (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 99.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 122 KiB)
5 2019-11-18 2019-12-05 09:00:00 Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 362.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 - wzór umowy (DOC, 192 KiB)
 • Zał. Nr 8 - Dokumentacja techniczna (RAR, 12.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (PDF, 48.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (PDF, 41.6 KiB)
 • informacjia z sesji otwarcia ofert (PDF, 84 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 55.6 KiB)
6 2019-11-04 2019-11-15 10:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnym w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 224.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 419.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do siwz- Formularz ofertowy (DOCX, 32.3 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - Oświadczenie (DOCX, 22.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do siwz - Projekt umowy (PDF, 391.3 KiB)
 • Zał. nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 380.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 283.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 268.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 151.3 KiB)
7 2019-10-23 2019-11-06 10:00:00 Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW) w Szymanowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 225.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 499.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 91.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - Oświadczenie (DOCX, 22.9 KiB)
 • Zał. nr 3 do siwz - Projekt umowy (PDF, 460.2 KiB)
 • Zał. nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 379.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (PDF, 402.4 KiB)
 • Egzemplarz zamienny zał. nr 3 do siwz - projekt umowy (PDF, 460.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 151.6 KiB)
8 2019-10-16 2019-11-04 09:00:00 Wykonanie robót bitumicznych w ciągu dróg powiatowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 479 KiB)
 • Zał. Nr 5a - wzór umowy- część Nr 1 (DOC, 192.5 KiB)
 • Zał. Nr 5b - wzór umowy- część Nr 2 (DOC, 192 KiB)
 • Zał. Nr 8- dokumentacja techniczna- część nr 1 (ZIP, 11 MiB)
 • Zał. Nr 9- dokumentacja techniczna- cześć nr 2 (ZIP, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 46.9 KiB)
 • Zmieniony Zał. Nr 5a - wzór umowy- część Nr 1 (DOC, 194 KiB)
 • Zmieniony Zał. Nr 5b - wzór umowy- część Nr 2 (DOC, 193.5 KiB)
 • Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 (PDF, 59.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.2 KiB)
9 2019-10-16 2019-10-29 10:00:00 Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnym w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 225.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 580.2 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOCX, 31.7 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie (DOCX, 22.6 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (PDF, 397.1 KiB)
 • Zał nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 382.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (PDF, 327 KiB)
 • Egzemplarz zamienny zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 380.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do siwz (PDF, 231.4 KiB)
 • Egzemplarz zamienny zał. nr 3 do siwz - projekt umowy (PDF, 459 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 173.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 124 KiB)
10 2019-09-27 2019-10-15 09:00:00 Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągach dróg i ulic powiatowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 1.1 MiB)
 • Zał. Nr 5a - wzór umowy- część Nr 1 (DOC, 200.5 KiB)
 • Zał. Nr 5b - wzór umowy- część Nr 2 (DOC, 206.5 KiB)
 • Zał. Nr 5c - wzór umowy- część Nr 3 (DOC, 201.5 KiB)
 • Zał. Nr 5d - wzór umowy- część Nr 4 (DOC, 202.5 KiB)
 • Zał. Nr 8 Część Nr 1 (ZIP, 61 MiB)
 • Zał. Nr 9 Część Nr 2.part1 (RAR, 60 MiB)
 • Zał. Nr 9 Część Nr 2.part2 (RAR, 48.9 MiB)
 • Zał. Nr 10 Część Nr 3.part1 (RAR, 50 MiB)
 • Zał. Nr 10 Część Nr 3.part2 (RAR, 46.6 MiB)
 • Zał. Nr 11 Część Nr 4 (ZIP, 7.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (PDF, 78 KiB)
 • SST do Zał Nr 9 Część 2 Projekt budowlano - wykonawczy (PDF, 35.4 MiB)
 • Zał 1a - zmieniony kosztorys ofertowy Część nr 1 (DOC, 220.5 KiB)
 • Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 (PDF, 97.5 KiB)
 • informacja o wyborze na bip (PDF, 64.9 KiB)
11 2019-09-19 2019-10-07 09:00:00 Remont dróg powiatowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 618.5 KiB)
 • Przedmiar robót- zał. nr 1a Część Nr 1 (XLS, 100 KiB)
 • Zał. Nr 5a - wzór umowy- część Nr 1 (DOC, 209.5 KiB)
 • Zał. Nr 5b - wzór umowy- część Nr 2 (DOC, 196 KiB)
 • Zał. Nr 5c - wzór umowy- część Nr 3 (DOC, 196 KiB)
 • Zał. Nr 8 Dokumentacja techniczna- część Nr 1 (ZIP, 13.8 MiB)
 • Zał. Nr 9 - Dokumenty przetargowe- część Nr 2 (ZIP, 9.9 MiB)
 • Zał. Nr 10 - Dokuenty przetargowe - część Nr 3 (ZIP, 4.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 (PDF, 65.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 52.6 KiB)
12 2019-08-01 2019-08-09 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ostródzkiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego oraz innych podmiotów w roku 2020. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 235.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 702.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do swiz - Formularz ofertowy (DOC, 102 KiB)
 • Zał. nr 1a do swiz - Formularz kalkulacji ceny ofertowej (DOC, 52.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do swiz - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz - Oświadczenie a art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału - postępowanie jednoetapowe (DOCX, 22.6 KiB)
 • Zał. nr 3.1 do siwz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (PDF, 419.4 KiB)
 • Zał. nr 3.2. do swiz - Projekt umowy + wzór pełnomocnictwa (PDF, 430.3 KiB)
 • Zał. nr 4 do swiz - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 465.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (PDF, 373.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 131.7 KiB)
13 2019-07-10 2019-07-25 10:00:00 Usługa sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 oraz terenu przynależnego do ww. budynków. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 248.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 614.6 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 91 KiB)
 • Zał nr 1a do siwz - Kalkulacja ceny ofertowej (DOCX, 26.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - oświadczenie art. 24 (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - Projekt umowy (PDF, 446.7 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (PDF, 346.1 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Zestawienie powierzchni (PDF, 258.9 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Klauzula informacyjna RODO (PDF, 399.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 476.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 161.8 KiB)
14 2019-07-05 2019-07-17 09:00:00 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 333 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 92.6 KiB)
 • Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC, 150.5 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 75.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.9 KiB)
15 2019-04-18 2019-05-10 10:00:00 Wykonanie prac remontowych w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 549.4 KiB)
 • Zał. nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 115.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do siwz - oświadczenie podstawy wykluczenia (DOCX, 26.6 KiB)
 • Zał. nr 2a do siwz- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 215 KiB)
 • Zał. nr 4 do siwz - przedmiar robót (PDF, 23.3 KiB)
 • Zał. nr 5 do siwz - dokumentacja projektowa (ZIP, 3 MiB)
 • Zał. nr 6 do siwz - STWiOR (DOC, 170.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do siwz (PDF, 377.9 KiB)
 • egzemplarz zamienny zał. nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 86.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do siwz (PDF, 295.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 do siwz (PDF, 191.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 do siwz (PDF, 188.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 5 (PDF, 120.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 87.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 6 do siwz (PDF, 193.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 364.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 345.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 154.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu