ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-24 2018-05-15 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 343 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 111 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (DOCX, 53.1 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej nr 1 (PDF, 263.9 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej nr 2 (PDF, 261.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania bip (PDF, 359.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 119.1 KiB)
2 2018-04-24 2018-05-09 09:00:00 Remont drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda- Brzydowo rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 410.5 KiB)
 • SST-Zał. Nr 5 (DOC, 881 KiB)
 • OST- Zał. Nr 6 (DOC, 2.3 MiB)
 • informacja zgodna z art. 86 ust. 5-1.pdf (PDF, 54.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 54 KiB)
3 2018-04-20 2018-05-08 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 337 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - Formularz ofertowy (DOC, 112 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 255.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 91.4 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - budynek internatu ZPSWR w Ostródzie (ZIP, 27.4 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 428.1 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 15.2 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 371.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bip (PDF, 425.8 KiB)
4 2018-04-17 2018-05-07 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 221.6 KiB)
 • siwz - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 (DOC, 357 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 114 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 262 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 366.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 358.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.9 KiB)
5 2018-03-28 2018-04-13 09:00:00 Wykonanie robót bitumicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 161.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 980 KiB)
 • Zał. Nr 6- SST cz. 1-6 (DOC, 4.5 MiB)
 • Zał. Nr 8- Dokumentacja projektowa cz. Nr 7 (ZIP, 73.1 MiB)
 • Zał. Nr 9- Dokumentacja techniczna cz. Nr 6 (PDF, 11.5 MiB)
 • Zał. Nr 10 OST (DOC, 2.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert zgodna z art. 86 ust. 5-1 (PDF, 87.2 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZ. 3 I 5 (DOC, 47 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 1-2, 4, 6-7 (PDF, 65.7 KiB)
6 2018-03-27 2018-04-13 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.2 KiB)
 • siwz (DOC, 366.5 KiB)
 • Zał nr 1a-1c do siwz - Formularze ofertowe (ZIP, 127.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 251 KiB)
 • Zał nr 4a-4c.2 do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 249.9 KiB)
 • Zał nr 5a-5c do siwz -Dokumentacja projektowa (ZIP, 59.2 MiB)
 • Zał nr 6a-6c do siwz -STWiOR (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał nr 7a-7c do siwz -Audyty energetyczne (ZIP, 40.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9a-9c do siwz - Opinie ornitologiczne (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 63 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 52.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 184.8 KiB)
 • Część 2 - Informacja o unieważnieniu postępowania - bip (DOCX, 52.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie części 2 (PDF, 120.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Częśc 1 i 3 (PDF, 488.9 KiB)
 • Część 1 - Informacja o unieważnieniu postępowania bip (PDF, 364.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 123.8 KiB)
7 2018-03-22 2018-04-10 10:00:00 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 222.9 KiB)
 • siwz (DOC, 344 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - formularz ofertowy (DOC, 111.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 260 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Przedmiar robót (PDF, 316 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Projekt budowlany (PDF, 33.9 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 983.5 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 161.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 118.9 KiB)
8 2018-03-22 2018-04-03 09:00:00 Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 288 KiB)
 • informacja zgodna z art 86.5 uPzp (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 59.1 KiB)
9 2018-03-19 2018-04-05 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218 KiB)
 • SIWZ (DOC, 358 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 114.5 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 263 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 5a do siwz - Rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 370.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 314.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 117.4 KiB)
10 2018-03-13 2018-04-03 09:00:00 Remont chodników w ciągu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu remont chodników (PDF, 186.6 KiB)
 • SIWZ na remont chodników (DOC, 662 KiB)
 • Zał. Nr 6 OST chodniki (DOC, 1.9 MiB)
 • Zał. Nr 6 SST-chodniki (DOC, 4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ na remont chodników (PDF, 53.9 KiB)
 • Zmieniony Zał. Nr 1c Kosztorys ofertowy Część Nr 3 Remont chodnika w m. Wielki Dwór (DOC, 134 KiB)
 • Zmieniony Zał. Nr 6 SST-chodniki (DOC, 4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 93.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Remont chodników (PDF, 69.2 KiB)
11 2018-03-06 2018-03-23 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.5 KiB)
 • siwz (DOC, 375 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularze ofertowe (ZIP, 169.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 251 KiB)
 • Zał nr 4a-4d.2 do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 358.2 KiB)
 • Zał nr 5a-5d do siwz -Dokumentacja projektowa (ZIP, 73.1 MiB)
 • Zał nr 6a-6d do siwz -STWiOR (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał nr 7a-7d do siwz -Audyty energetyczne (ZIP, 48.4 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9a-9c do siwz - Opinie ornitologiczne (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 63 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 466.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 379.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 120.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej - BIP (PDF, 485.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 4 (PDF, 120.8 KiB)
12 2018-02-27 2018-03-14 09:00:00 Profilowanie dróg powiatowych gruntowych przy pomocy równiarki drogowej na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152 KiB)
 • SIWZ (DOC, 365 KiB)
 • Informacjia z sesji otwarcia ofert (PDF, 74.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 54.2 KiB)
13 2018-02-20 2018-03-15 10:00:00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 2 W OSTRÓDZIE unieważniony
 • siwz - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 (DOC, 350.5 KiB)
 • Zał nr 1do siwz - bud. użyteczności publ. ul. Kościuszki 2 (DOC, 111 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 52.5 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.3 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 256.5 KiB)
 • Zał nr 4a do siwz - Przedmiar - r. ogólnobudowlane (PDF, 105.8 KiB)
 • Zał nr 4b do siwz - Przedmiar - c.o. (PDF, 103.5 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Dokumentacja projektowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - STWiOR (PDF, 665.4 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Audyt energetyczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz - Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna (PDF, 686.9 KiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (DOCX, 50.8 KiB)
 • Egz zamienny zał nr 3- projekt umowy (DOC, 256.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 BIP (PDF, 300.6 KiB)
 • Zał do wyjaśnienia nr 2 - rys. krat okiennych (PDF, 457.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania BIP (PDF, 364 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 117 KiB)
14 2018-02-16 2018-02-26 09:00:00 Wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji technicznych dla potrzeb ZDP w Ostródzie (PDF, 229.9 KiB)
 • SIWZ na Wykonanie dokumentacji projektowych (DOC, 7.8 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 85.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 65.2 KiB)
15 2018-02-09 2018-03-02 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.1 KiB)
 • siwz - termomodernizacja obiektow oświatowych powiatu ostródzkiego (DOC, 391 KiB)
 • Zał nr 1a-1d do siwz - Formularze ofertowe (ZIP, 169.7 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1) (DOCX, 56.8 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.4 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 252.5 KiB)
 • Zał nr 4a-4d.2 do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 358.3 KiB)
 • Zał nr 5a-5d do siwz -Dokumentacja projektowa (ZIP, 73.2 MiB)
 • Zał nr 6a-6d do siwz -STWiOR (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zał nr 7a-7d do siwz -Audyty energetyczne (ZIP, 48.4 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9a-9c do siwz - Opinie ornitologiczne (ZIP, 3 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 61.5 KiB)
 • Wyjaśnie nr 1 (DOCX, 59.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 86.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (DOCX, 51.4 KiB)
 • Zał do zapytania Wykonawcy z dn. 16.02.2018 r. (DOCX, 460.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 373.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 368.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu