ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-17 2018-06-04 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 335.5 KiB)
 • Zał nr 1 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (DOC, 112 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 56.9 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3- projekt umowy (DOC, 254 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - budyn. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 54.4 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 10.6 MiB)
 • Zał nr 6 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie (PDF, 465 KiB)
 • Zał nr 7 do siwz - bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. Staszica i CKU (PDF, 20.1 MiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Decyzja RDOŚ - obiekty oświatowe powiatu ostródzkiego (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał nr 9 do siwz-bud. szkoły i sali gimn. ZSZ im. S. Staszica i CKU (PDF, 1 MiB)
 • Zał nr 10 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 63 KiB)
2 2018-05-14 2018-05-30 10:00:00 Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 381 KiB)
 • Zał nr 1a - 1d do siwz (ZIP, 169.8 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - Oświadczenie - podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)
 • Zał nr 2a do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)
 • Zał nr 3a - 3c do siwz - Projekty umów (ZIP, 225.4 KiB)
 • Zał nr 4a - 4d do siwz - Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)
 • Zał nr 5a - 5d do siwz - Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)
 • Zał nr 6a - 6d do siwz - STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zał nr 7 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)
 • Zał nr 8 do siwz - Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)
3 2018-05-11 2018-05-28 09:00:00 Usługi sprzętowo - transportowe dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2018 ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu Usługi sprzętowo-transportowe dla potrzeb ZDP w Ostródzie na rok 2018 (PDF, 201.9 KiB)
 • SIWZ na Usługi sprzętowo - transportowe dla ZDP w Ostródzie na rok 2018 (DOC, 483 KiB)
4 2018-04-13 2018-05-23 10:00:00 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.2 KiB)
 • SIWZ - Zwiększenie zasobu geodezyjnego (DOC, 406 KiB)
 • Zał nr 1a - 1h do siwz - Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 506.1 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz - espd-request (JEDZ) (PDF, 88.9 KiB)
 • Zał nr 2 do siwz -espd-request (JEDZ) XML (XML, 123.7 KiB)
 • Zał nr 3 do siwz - projekt umowy (DOC, 267.5 KiB)
 • Zał nr 4 do siwz - Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)
 • Zał nr 5 do siwz - Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu